تماس با ما خانه
 
Text/HTML
 
 

معرفي

بكمك اين ابزار برنامه نويسان مي توانند در محيط NET. حجم بسيار زيادي از كد (به زبان C#)  و ساختار هاي داده (Data Structures) را جهت عمليات تراكنشي بر روي بانك هاي اطلاعاتي توليد كنند (توابع لايه داده). استفاده از اين ابزار صرفه جويي زياد در وقت و افزايش دقت را به همراه داشته و باعث ايجاد برنامه هاي يكدست و استاندارد مي گردد.

مزايا

 • كاهش چشمگير زمان برنامه سازي  و نگهداري آن براي كنش هاي مربوط به پايگاه داده ها
 • يكپارچگي و استاندارد شدن برنامه هاي در لايه داده
 • جدا شدن لايه داده از سايرلايه هاي كاربردي
 • مستند سازي پردازه هاي توليد شده به شكل خودكار
 • يكپارچگي در محيط ويژوال استوديو و سهولت استفاده

قابليت ها

 • قابل اتصال به بانك هاي اطلاعاتي مختلف نظير  MS-SQL ,Oracle و...
 • توليد كد در زبان هاي  C#
 • امكان استفاده  از پردازه ها(StoredProcedure)
 • ذخيره سازي فايل هاي طراحي توليد كد به صورت XML براي استفاده مجدد
 • توليد ساختار هاي داده به صورت خودكار
 • قابليت توليد كلاس هاي مختلف
 • امكان تعريف خواسته ها(Query)
 • استفاده از پارامتر ورودي  ConnectionString , Transaction

نمونه کد طراحي شده براي اضافه کردن يک رکورد به بانک اطلاعاتي. اين كد در داخل يكي از فايلهاي پروژه ويژوال استوديو نوشته شده و ثبت (Save) مي شود. پس از ثبت لايه ساز داده ها از درون محيط ويژوال استوديو بطور خودكار تابع لازم را به زبان تعريف شده توليد نموده و به همان فايل مي چسباند. (درست مانند ارتباط صفحات طراحي رابط كاربري (اينترفيس) و برنامه پشت آن در محيط دات نت.

 <Command name="publishers"   type="ins">
 <Columns>
  <Column name="pub_id"   sqltype="varchar" />
  <Column name="pub_name"   sqltype="varchar"   allownulls="true" />
  <Column name="city"   sqltype="varchar"   allownulls="true" />
  <Column name="state"   sqltype="varchar"   allownulls="true" />
  <Column name="country"   sqltype="varchar"   allownulls="true" />
</Columns>
</Command>

در اين مثال خروجي برنامه به زبان C# و براي بانك اطلاعاتي MS-SQL توليد شده است.همانطور که از مقايسه خطوط بالا و پايين ديده مي شود با چند خط ساده و خوانا بزبان XML به راحتي مي توان مقدار زيادي از توابع استاندارد و بدون خطا را بصورت يکپارچه توليد نمود.

public static int publishersAdd (string pub_idArg, string pub_nameArg, string cityArg, string stateArg, string countryArg, string connectionArg, SqlTransactiontransactionArg)

{
int rowsAffected=0;
string sql = "insert into publishers(pub_id,pub_name,city,state,country) values
(@pub_id,@pub_name,@city,@state,@country)";
SqlParameter [] pars;

if((pars=SqlHelperParameterCache.GetCachedParameterSet(connectionArg, sql))== null)
{
pars = new SqlParameter[5];
pars[0] = new SqlParameter("@pub_id", SqlDbType.VarChar);
pars[1] = new SqlParameter("@pub_name", SqlDbType.VarChar);
pars[2] = new SqlParameter("@city", SqlDbType.VarChar);
pars[3] = new SqlParameter("@state", SqlDbType.VarChar);
pars[4] = new SqlParameter("@country", SqlDbType.VarChar);
SqHelperParameterCache.CacheParameterSet(connectionArg , sql, pars);
}

pars[0].Value = pub_idArg;
pars[1].Value = pub_nameArg;
pars[2].Value = cityArg;
pars[3].Value = stateArg;
pars[4].Value = countryArg;

try
{
if (transactionArg == null)
rowAffected = SqlHelper.ExecuteNonQuery(connectionArg, CommandType.Text, sql, pars);
else
rowAffected = SqlHelper.ExecuteNonQuery(transactionArg, CommandType.Text, sql, pars);
}

catch(System.Exception ex)
{
throw new System.ApplicationException(ex.Message);
}

return rowsAffected;

}

نحوه استفاده

پس از نصب برنامه DalGeneratorSetup.exe به محيط ويژوال استوديو دات نت برويد، و پروژه Sample.csproj و يا Sample.sln را باز کنيد .بر روي فايل  Publishers.xml ، خصوصيات (Properties) بگيريد و تنظيمات زير را انجام دهيد.

Build Action : None
Custom Tool : DataLayerGen

براي توليد فايل  Publishers.cs به 2 روش زير مي توانيد عمل کنيد :

1- هر بار که فايل  Publishers.xml را Save مي کنيد برنامه لايه داده متناسب با دستورات شما در Publishers.cs  توليد مي شود.
2-هر بار براي توليد برنامه در پنجره Properties  روي فايل Publishers.xml گزينه Run Custom Tool را انتخاب کنيد.

براي اجرا کردن پروژه نياز به نصب SQL Server  مي باشد. قبل از اجرا ConnectionString متناسب با ماشينتان را کنترل بفرماييد (در Form1.cs)
مي توانيد برنامه را اجرا کنيد. برنامه داده هاي جدول publishers در بانک اطلاعاتي pubs را نمايش مي دهد. بر روي اين جدول مي توانيد عمليات اضافه ، به روز رساني و حذف را انجام دهيد. برای تولید توابع متناسب برای جداول دیگر می توانید فایل های xml مانند Publishers.xml را تولید کنید و یا از همین فایل استفاده کنید. 


راهنماي استفاده

استفاده از اين ابزار بدون هزينه و رايگان است. هزينه دفترچه راهنماي آن كه کليه امکانات ابزار و مثالهاي متنوع در آن توضيح داده شده اند.مبلغ سي هزار ريال مي باشد. كه آنهم تنها براي نگهداري و توسعه اين ابزار مصرف خواهد شد.
 
 
 
حق برداشت محفوظ می باشد