خانه تماس با ما
 
پروژه هاي فراشهرپردازش
 
 

فراشهر پردازش يك شركت طراحي و توليد نرم افزار هاي تخصصي و سفارشي در محيط هاي وب و ويندوز است. نرم افزارهاي مالي، اتوماسيون اداري و بازرگاني و صنعتي، توليد و طراحي سايت ها و پورتالهاي اينترنتي بخش عمده خدمات شركت را تشكيل مي دهند. اجراي پورتال هاي وب، نرم افزارهاي اداري و بازرگاني و تخصصي و حتي تبديل و انتقال نرم افزارها و اطلاعات قديمي تر شما بر روي وب گوشه اي از فعاليتهاي ماست.

براي حفظ توان رقابت هسته اصلي شركت تا حد امكان كوچك و بدنه آن اندازه پذير نگاه داشته شده است. بنابراين همراه با پايين نگاه داشتن هزينه ها، توانسته است از خبره گان فن در اجراي پروژه ها استفاده نمايد. و تا به امروز نيز همگي پروژه هاي خود را بدون ديركرد نسبت به تعهدات به اجرا در آورده است.

آيا ما پاسخي به پرسش شما هستيم؟

 نمي دانيم. ممكن است. بيشتر بستگي به سوال شما دارد. اگر خواسته شما در برگيرنده يكي از موارد زير باشد ما يك انتخاب واقعي و باور كردني هستيم.

  • زمان - آيا پروژه از نظر زماني در فشار است؟
  • فناوري - آيا موضوع داراي پيچيدگي هاي فني زيادي است؟
  • كيفيت - آيا دقت و كيفيت و اعتماد پذيري حرف نخستين را مي زند؟
  • بودجه - آيا پيش بيني مي شود پروژه گذشته از هزينه هاي توليد هزينه هاي اجرايي سنگيني داشته باشد؟

فراشهر پردازش ممكن است برترين گزينه در هريك از موارد بالا نباشد اما يقينا قابل قبول ترين گزينه است  اگر كه همه موارد بالا در پروژه شما وجود داشته باشند.

چه چيزي براي جلب اعتماد مشتري لازم است؟ 

  • اعلام رضايت مشتريان قبلي؟
  • ارائه سوابق فعاليت هاي قبلي؟
  • اجراي گام به گام پروژه و پيشروي پس از كسب دست آورد هاي هر گام؟
  • تعهد در برابرخسارات ناشي از ديركرد؟
  • يك قرارداد محكم؟

از ما بخواهيد آنچه كه اعتماد شما را مي سازد

 
 
 
حق برداشت محفوظ می باشد