خانه تماس با ما
 
اتوماسيون اداري و فروش و بازرگاني
 
 
سيستم اتوماسيون اداري و سيستم فروش تحت وب


اين سيستمها به صورت اختصاصي وبا توجه به نيازمنديها و فعاليتهاي خاص يک شرکت بازرگاني تهيه شدند سيستمها مبتني بر وب با کاربري آسان وبا هدف استفاده بهينه وکامل از نرم افزار، داراي امکانات بسيار گسترده اي جهت پشتيباني از نياز هاي کاربران در زمينه هاي مکاتبات اداري ، بازرگاني و فروش ونياز هاي متعارف مربوط به مديريت مستندات آن شرکت مي باشند.

 

print-order.jpg
 
 
 
حق برداشت محفوظ می باشد